visvergunning gemeentelijke visvijer ‘t Gewad
Seizoensvergunningen kan je verkrijgen aan het onthaal in het gemeentehuis.
Dagvergunningen kan je verkrijgen bij:
onthaal gemeentehuis, Markt 1
Hengelsport An bvba, Weversberg 45
bedrag
De prijs van een jaarvergunning bedraagt:

10 euro voor 12-16-jarigen die inwoner zijn van Meerhout

20 euro voor 12-16-jarigen die geen inwoner zijn van Meerhout

15 euro voor +16 jarigen die inwoner zijn van Meerhout

25 euro voor +16 jarigen die geen inwoner zijn van Meerhout.

De prijs van een dagvergunning bedraagt:
3 euro voor inwoners van Meerhout

5 euro voor niet-inwoners van Meerhout.

regelgeving
Het reglement werd aangepast en goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 februari 2018.

Elke visser is verondersteld onderstaand reglement te kennen. Bij niet naleven van het reglement zijn de bevoegde overheid en bevoegde personen gemachtigd sacties op te leggen.

meer info
Gemeentelijke visvijver, Gewad

openingstijden
De gemeentelijke visvijver is geopend van 15 maart tot en met 15 december.

Reglement

Reglement gemeentelijke visvijver
Art. 1 Het vissen op de gemeentelijke visvijver is toegelaten onder de hierna
vermelde voorwaarden.
Art. 2 Iedere visser jonger dan 12 jaar is vrijgesteld van een visvergunning maar
moet vergezeld zijn van een volwassen verantwoordelijke die wel over een
visvergunning beschikt.
Art. 3 Iedere visser ouder dan 12 jaar dient in het bezit te zijn van een
gemeentelijke visvergunning.
Art. 4 De prijs van een jaarvergunning bedraagt:
– 10 euro voor 12-16 jarigen die inwoner zijn van Meerhout
– 20 euro voor 12-16 jarigen die geen inwoner zijn van Meerhout
– 15 euro voor +16 jarigen die inwoner zijn van Meerhout
– 25 euro voor +16 jarigen die geen inwoner zijn van Meerhout.
Art. 5 De prijs van een dagvergunning bedraagt:
– 3 euro voor inwoners van Meerhout
– 5 euro voor niet-inwoners van Meerhout.
Art. 6 Het is verplicht de datum in te vullen op een dagvergunning, alvorens te
starten met vissen.
Art. 7 Een visvergunning is strikt persoonlijk en op naam en kan niet worden
doorgegeven aan derden.
Art. 8 De visvergunning van iedere visser is verplicht zichtbaar op te stellen tijdens
het vissen.
Art. 9 Gemeentelijke visvergunningen zijn bij het gemeentebestuur en eventuele
partners te koop op vertoon van een identiteitskaart. De verkoop van
visvergunningen start jaarlijks in maart.
Art. 10 Er mag gevist worden van 15 maart tot en met 15 december.
Art. 11 Er mag uitsluitend gevist worden tussen zonsopgang en zonsondergang.
Nachtvissen is verboden.
Art. 12 Het college van burgemeester en schepenen kan door omstandigheden een
visverbod opleggen voor een deel van de vijver of voor de volledige vijver.
Het kan ook een beperking invoeren voor het vissen op bepaalde vissoorten.
Art. 13 Het vissen is enkel toegelaten van op de kant van de visvijver.
Art. 14 De vis mag uitsluitend gevangen worden met handstok of werphengel. Het is
verboden om gemotoriseerde en telegeleide materialen op de vijver te
gebruiken.
Art. 15 Iedere visser mag maximaal met 2 stokken of werphengels vissen die binnen
handbereik zijn opgesteld.
Art. 16 Iedere visser moet recht voor zich uit vissen. Hij mag daarbij andere vissers
niet hinderen.
Art. 17 Iedere visser mag zijn vishengels maximaal tot de helft van de vijver uitgooien
en daarbij een minimale afstand van 3 meter van de zuurstofpomp behouden.
Art. 18 Het gebruik van gekleurde maden is verboden.
Art. 19 Het gebruik van producten die de vis bedwelmen of uit hun normale
constitutie brengen is verboden.
Art. 20 Het is verboden te vissen met meer dan één onderlijn per vishengel.
Art. 21 Gebruik van tweehaken en driehaken is verboden, uitgezonderd voor roofvis.
Art. 22 Er mag geen vis worden meegenomen met uitzondering van 1 roofvis per
dag van minimaal 60 cm.
Art. 23 Behalve tijdens wedstrijden, is het gebruik van een leefnet verboden.
Gevangen vis dient onmiddellijk te worden teruggezet.
Art. 24 Het onthaken van de vis dient te gebeuren in een voldoende grote emmer
van minimum 10 liter, gevuld met fris water, waarbij de vis eerst met kop in
het water wordt gelaten. Onthaken van grote vissen mag ook op een
onthakingsmat.
Art. 25 In en rond de vijver is het verboden:
– te zwemmen of te baden
– honden in de vijver te laten
– te fietsen of te bromfietsen
– etensresten of ander afval achter te laten
– schade toe te brengen aan dijken, gebouwen en plantsoen
– te vissen onder ijs
– te schaatsen op ijs
– te barbecueën
– een vuur of gasvuur aan te maken
– te overnachten
Art. 26 Honden moeten verplicht aan de leiband.
Art. 27 Voertuigen moeten parkeren op de voorziene parking. Alleen met de fiets
aan de hand mag men zich met de fiets naar de visplaats begeven.
Art. 28 Iedere visser is verplicht om zijn visvergunning te overhandigen op verzoek
van de bevoegde overheid, de politie en de viswachters, aangesteld door het
college van burgemeester en schepenen.
Art. 29 De bevoegde overheid, de politie en de viswachters hebben het recht om
controle uit te oefenen in de viskorf van iedere visser.
Art. 30 Elke overtreding op dit reglement of het niet opvolgen van de onderrichtingen
van de bevoegde overheid of de politie kan bestraft worden met:
– het onmiddellijk intrekken van het visverlof
– een gemeentelijke administratieve sanctie conform
artikel 594 tot en met artikel 596 van de politiecodex
– desgevallend inbeslagname van het visgerei
Art. 31 Alle voorgaande reglementen met betrekking op de gemeentelijke visvijver ‘t
Gewad vervallen bij het in werking treden van dit reglement.
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 februari 2018.

Deze diashow vereist JavaScript.

Schrijf een beoordeling

Klik om een beoordeling te geven

Door een account te maken, gaat u akkoord met onze Algemene voorwaarden en ons Privacybeleid

Translate »