Koninklijke vissersclub Geduld Diepenbeek

Visreglement voor de gemeentelijke visvijver DE POMPERIK

Algemene regels

Artikel 1: Elke visser moet in het bezit zijn van een visvergunning van “Vissersclub Geduld”. Deze vergunning is te verkrijgen, tegen betaling van een jaarlijks vastgesteld bedrag, bij hengelshop

Ruddy Duck, Nieuwstraat 131, 3590 Diepenbeek. Telefoonnummer: 011/322524

Prijzen van de vergunningen:

Vissers tem.12 jaar is de vergunning gratis. Max. 1hengel en onder begeleiding van 1 volwassenen.

Vissers onder 14 jaar is de vergunning gratis. Max. 2 hengels voor inwoners van Diepenbeek en Max. 1 hengel voor vissers die niet in Diepenbeek wonen.

Vissers vanaf 14 jaar

Vergunning voor 1 hengel = 30 euro

Vergunning voor 2 hengels = 37,5 euro

Vergunning voor 3 hengels = 50 euro

De inwoners van Diepenbeek kunnen naar wens, een vergunning verkrijgen voor 1, 2, of 3 hengels. Sinds 2009 is er een beperkende maatregel van toepassing. Daardoor kunnen vissers die niet in Diepenbeek wonen enkel een vergunning voor één hengel verkrijgen.

De vergunning is strikt persoonlijk en mag niet aan derden worden afgestaan. Alleen de houder van een vergunning mag vislijnen hanteren.

De bestuursleden kunnen, binnen een termijn van één maand, vergissingen recht zetten die bij het inschrijven gebeurd zijn. De vergunning moet kunnen voorgelegd worden op vraag van een bevoegd persoon.

 

Artikel 2: Het is toegestaan te vissen van één uur voor zonsopgang tot één half uur na zonsondergang met 1, 2 of 3 lijnen, naargelang de vergunning. Nachtvissen is verboden! In januari en februari is het verboden te vissen.

Artikel 3: Elke visser draagt er zorg voor dat zijn stek proper blijft. Vuilnis neemt men mee naar huis. Een visser kan ook verantwoordelijk gesteld worden voor schade toegebracht aan dijken of beplanting. Het is verboden visplaatsen uit te steken.

Artikel 4: Het gebruik van een boot en/of een voederbootje is ten strengste verboden. Het vissen is enkel toegestaan vanaf de oever.

Artikel 5: De vijver is voorbehouden voor de vissport. Alle andere watersporten zijn verboden.

Artikel 6: De inrichtende club bepaald de dagen en uren dat vissen is toegestaan. Het bestuur van de visclub kan tijdens wedstrijden een visverbod opleggen aan niet deelnemende vissers.

Artikel 7: Alle voertuigen moeten op de daartoe voorziene plaatsen geparkeerd worden. Het is verboden zich op fietsen of bromfietsen voort te bewegen rond de vijver. Deze voertuigen moeten aan de hand gehouden worden. Een inbreuk op dit artikel wordt bestraft met een maand schorsing van de visvergunning. Een bestuurslid en helperweger mogen zich met de fiets verplaatsen rond de vijver ( voor controle, optreden van overtredingen en wegen op de wedstrijden).

Artikel 8: Het vissen: Maximum vis afstand is 40 meter. Het gebruik van alle soorten spods, raketten en spombs zijn verboden. Enkel het gebruik van pva zakjes is toe gelaten, ijsblokjes met partikels in zijn verboden. Een hengel die voorzien is van een werpmolen en/of een handlijn met draad dikte dikker als 0,14mm is vissen op karper. Onthakingsmat (minimum afmetingen: 70 x 95 cm), voldoende groot schepnet, vissen zonder weerhaak en ontsmettingsmiddel binnen handbereik hebben, zijn verplicht. Het ontsmettingsmiddel is gratis te verkrijgen in de kantine. Bij het vissen op karper is het enkel toegelaten op de bodem te vissen. Wanneer men met een werphengel gericht op karpers vist, mag de onderlijn maximum 30 cm zijn, de hoofdlijn tot aan de onderlijn mag enkel uit nylon bestaan en moet vanaf de verbinding met de onderlijn over een lengte van minimum 30 cm voorzien zijn van een beschermhoesje (tube). Het gebruik van gevlochten draad op de molen, leadcore en/of voorslag is verboden. Het werplood moet zo gemonteerd zijn, dat het bij lijnbreuk afvalt en dus nooit door de vis kan worden meegenomen. Een werplood moet minimum 70 gram wegen.

Artikel 9: Het gebruik van gekleurde maden is verboden

Artikel 10: Om de slijmlaag van de vis te beschermen is het gebruik van een doek bij het onthaken verboden en het is verboden om één gevangen vis op de grond te leggen (gebruik van onthakingsmat karper of voldoende groot emmer met water brasem). Het gebruik van een leefnet is alleen tijdens wedstrijden toegelaten. De gevangen vis wordt dadelijk terug gezet in de vijver.

Artikel 11: Het vissen op roofvis is verboden van 1 januari tot 1 april. Meeneem verbod op snoek en ondermaatse snoekbaars kleiner dan 40 cm. Roofvissen die de haak te diep ingeslikt hebben, mogen niet onthaakt worden. Men dient de onderlijn zo kort mogelijk af te knippen en daarna de vis terug te zetten. Het is ten strengste verboden meerval terug te zetten.

Artikel 12: Het is verboden te vissen bij ijsvorming. Op deze dagen zullen er verbodsborden geplaatst worden.

Artikel 13: Politieagenten en het bestuur van de club zijn gemachtigd om een visser te controleren. De visser is verplicht op elke vordering van bovengenoemde personen zijn materiaal te laten controleren. Ook de inhoud van viskorven of andere benodigdheden waarin vis geborgen kan worden.

Artikel 14: Een bestuurslid dat een overtreding van dit reglement vaststelt, is gemachtigd de visvergunning van de overtreder in te vorderen. De politie is bevoegd om het visgerei in beslag nemen en eventueel een proces-verbaal ten laste van de overtreder op te stellen.

Welke sancties er verder nog zullen volgen voor de overtreder, wordt op de eerstvolgende raad van bestuur beslist.

Artikel 15: Het bestuur van de club noch de gemeente, zijn verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen of schade aan derden.

Artikel 16: Match vissers VERPLICHT op de bodem te vissen.

Artikel 17: Het bestuur kan altijd dit reglement aanpassen. Via het infobord aan de vijver en de website zullen de leden ingelicht worden.

Voor vragen en/of inlichtingen,

Voorzitter Benny Wolfs

Email :

GSM nummer: 0495-531754

Alle vragen worden zo snel mogelijk behandeld.

 

Onze sponsor : Rudy Duck /Nieuwstraat 131 / 3590 Diepenbeek /Tel:011.32.25.24

Snel overzicht

  • Tent / shelter mag
  • Wifihonden toegestaan
  • jaar vergunning noodzakkelijk
  • Wifi

Deze diashow vereist JavaScript.

Schrijf een beoordeling

Klik om een beoordeling te geven

Door een account te maken, gaat u akkoord met onze Algemene voorwaarden en ons Privacybeleid

Translate »