Verscholen achter een rustig dorpje ligt de idyllische vijver Lac de Nalinnes, heerlijk vertoeven in de rust.  De volledige vijver is afgesloten met een hek. De bezettingsgraad is steeds hoog maar er is genoeg ruimte tussen de vissteken. De beheerder Guy komt dagelijks een paar keer controleren, aan hem moet je s’morgens om 8 een plaats vragen en uiteraard betalen.

Grote onbekend geschat op 7 Ha

24 vissteken  diepte 2 a 3 meter

Tarief per 24 uur = 25€

Niet visser 10€ per 24 uur

Karpers  tot 25 kg plus

Makkelijke vijver

Best even contact op voorhand nemen of de facebook pagina bekijken, veel wedstrijden. Dus zeker goed plannen en informeren

Guy le Grece is de verantwoordelijke en spreekt een aardig woordje Nederlands.

 

 

Reglement van orde

Gelieve sluit het hek na uw binnenkomst en uitgang
Discrete schuilplaatsen,  caravan en mobilhome verboden.
De auto ‘ s van de bezoekers en van de begeleiders moeten worden geparkeerd op de
voorziene plaatsen.
Zwemmen is verboden
Alle boten en geleide voederboten zijn verboden
Honden aan de leiband (bedankt voor het oprapen van de uitwerpselen)
Vertrekken en aankomen van vissers  strikt verboden tussen  20 u tot 8 u ‘ s morgens (op straffe van onmiddellijke uitzetting)
Het toilet en de douche zijn tot uw beschikking.
Zorg voor de natuur, de rust en de netheid van de site (met vuilniszakken)
Ruim u visstek op voor uw vertrek
Neem uw afval me terug naar huis (verboden om ze op de plaats te laten)
Bezoekers moeten om 20 uur de site verlaten
De niet vissers  betalen 10 euro / 24 u
Lichten en barbecues zijn verboden (barbecue op voet is toegelaten, koude as te storten in een vuilniszak)
Overmatig alcoholgebruik is strikt verboden
Aangepaste verlichting op de post (verlichting van de vijver  verboden )
Het voertuig van de vissers kan niet meer op de oevers rijden eens aangekomen (de toegang tot de douche en wc is te voet)
Wij zijn niet aansprakelijk voor ongevallen
Verordening (eeg) nr.Verboden vissen
De visserij is alleen toegestaan op de afgebakende plaatsen en in no kill
Vissen met 2,3 of 4 lijnen (max. 1 haak per hengel)
Een visser per visstek
Vishaken (maat 4 max. )
Nylon draad 28 honderdste minimum
Hoofd 45/100 maximum
Verboden gevlochte draad
Geen émérillon boven de lead core
Gekookte zaden (frequente controles). Pindas verboden.
Tijgernoten verbodenGeen lijnen zonder toezicht
Elke vrijwillige verminking van een vis zal leiden tot de onmiddellijke uitsluiting van de vijver.
Sommige vissen zijn voorzien van ringen en / of vlooien en zijn opgenomen in een fotobestand.
Zakken zijn verboden, zelfs ‘ s nachts (op straffe van onmiddellijke uitsluiting)
In geval van diefstal of poging tot diefstal van vissen zullen strafrechtelijke vervolgingen worden ingesteld.
Elke overtreding van het reglement leidt tot de definitieve uitzetting van de vijver en dit zonder terugbetaling

Réglement intérieur

Veuiller refermer la barrière après votre entrée et sortie
Abris de pêche discrets , interdit caravane , mobil home
Les voitures des visiteurs et des accompagnants devront être stationnées au parking extérieur
Prévoir boîte à mégots pour les fumeurs
La baignade est interdite
Toutes embarcations ainsi que les bateaux téléguidés sont interdits
Chiens en laisse (merci de ramasser les excréments)
Sorties et arrivées des pêcheurs rigoureusement interdites de 20h à 8h du matin (sous peine d’expulsion immédiate)
WC et douche sont à votre disposition veuillez respecter la propreté de ses lieux ( chien interdit dans ces lieux )
Respecter la nature, le calme et la propreté du site (se munir de sacs poubelles)
Nettoyage du poste avant votre départ
Reprendre vos poubelle ( interdit de les laisser sur le lieu )
Les visiteurs devront quitter le site à 20h au plus tard
Les accompagnants paient 10 Euros/24h (sauf femme des pecheurs)
Les feux de camps et barbecues sont interdits (barbecue sur pieds autorisé, cendres froides à verser dans un sac poubelle)
La consommation excessive d’alcool est strictement interdite
Eclairage adapté au poste (éclairage de l’étang interdit)
Le véhicule des pêcheurs ne peuvent plus circuler sur les berges ( l’accès au douche et wc se font a pieds )
Nous déclinons toutes responsabilités en cas d’accidents et vols

Réglement de pêche

pêche au coup INTERDIT
La pêche n’est autorisée que sûr les emplacements délimités et en NO KILL
Pêche à 2,3 ou 4 cannes (max.) à 1 ligne par canne
Un pêcheur par poste
Hameçons (taille 4 max.)
Fil nylon 28 centième minimum
Tête de ligne 45/100e Maxi
Tresse interdite en corps de ligne, tête de ligne (bas de ligne acceptée)
pas d’émérillon au-dessus du lead core
Matelas de réception (XL) obligatoire ou type bassine, régulièrement arrosés
Epuisette, sac de pesé spécial carpe
Lampe frontale obligatoire
Graines cuites à coeur (contrôles fréquents). Cacahuète interdite.
Noix tigrées interdites en amorçage mais tolérée en esche
AUCUNES LIGNES SANS SURVEILLANCE
Toute mutilation volontaire d’un poisson entraînera l’exclusion immédiate du pêcheur
Certains poissons sont munis de bagues et/ou de puces et répertoriés en photos
Prévoir produits cicatrisants spécifiques pour carpes
Arroser les poissons pour prendre les photos et pas manipuler le poisson avec un linge ou essuie
Les sacs à carpes sont interdits, même la nuit (sous peine d’exclusion immédiate)
Des poursuites pénales seront engagées en cas de vol ou tentative de vol de poissons.
Tout manquement au règlement entraîne l’expulsion définitif du plan d’eau et ceci sans remboursement
Veuiller respecter vos points et vos axes de frappe et pas dépasser le milieu du lac seul le postes 13 et 14 peuvent se décaler .

Deze diashow vereist JavaScript.

Schrijf een beoordeling

Klik om een beoordeling te geven

Door een account te maken, gaat u akkoord met onze Algemene voorwaarden en ons Privacybeleid

Translate »