Viswater en visstekken

Eeuwenoud, maar niet verouderd: het Rivierenhof is een levend park met tal van mogelijkheden. Net buiten het centrum van Antwerpen is dit domein één van die zalige plaatsen waar je nog rustig kunt wandelen, cultuur beleven, ravotten, sporten in het groen en hengelen natuurlijk.
Kom terug op adem in een magisch mooi stukje natuur.
Er zijn meerdere vijvers waar er gevist mag worden . De oevers zijn natuurlijk maar hier en daar versterkt.
Hoogte tot het water 0.5 meter. Er is veel groen langs de vijvers met zeer oude bomen .

Lengte: 33 km.
Breedte 18 meter.
Diepte: op hengelafstand 1,5 tot 3 meter.
Oevers: natuurlijke oevers, versterkt met houten paaltjes.
Stroming: geen stroming aanwezig.
Waterdoorzicht: helder tot licht troebel , hier en daar plantengroei aanwezig.
Bodem: modder.

Vissen kun je in het Rivierenhof aan de oevers van de verschillende vijvers. Op sommige plaatsen zijn er paaiplaatsen voor de vissen voorzien. Op deze plaats is er aangepaste begroeiing aangeplant waar kleine vissen zich veilig voelen. Dit is nodig om het visbestand in de vijvers in evenwicht te houden, aan de paaiplaatsen mag je dan ook niet vissen!

Er zijn twee visvijvers aanwezig: de grootste vooraan aan de parking en de kleinere achterin gelegen ook wel bootjesvijver genoemd. Op de bootjesvijver heb je een goed schubkarper bestand, er zwemmen enkele 15kg+ karpers rond.Hoe er wel rekening mee dat vanaf het voorjaar de vijvers helemaal dichtgegroeid zijn met waterpest en algen.Er valt dan niet meer op te vissen. Om dit te verhelpen zouden er graskarpers uitgezet worden.

De grote vijver bestaat uit twee delen, een viszone en een paaizone (achter het bruggetje, mag je niet vissen).
Er is heel veel dressuur op deze vijver, enkele jaren geleden is hier ook een vrij grote vissterfte geweest.
Ze zitten er nog wel, spiegels rond de 18kg (misschien nog zwaarder) het is echter niet eenvoudig om een vis te vangen, best niet te veel voeren en tegen de eilandjes aan vissen. De meeste karpers liggen te rusten in het paaigebied.
Opgelet want daar mag je zeker niet vissen , binnen het half uur staat er een parkwachter.
Gebruik van telegeleide voerbootjes is niet toegestaan.

Visbestand en vangsten

Visstand hoofdzakelijk : blankvoorn – brasem – karper, in mindere mate aanwezig baars, snoek, zeelt …

Bereikbaarheid

De auto dien je te parkeren op de daarvoor voorziene parkings.
De visplekken zijn meestal vlakbij.

Vergunningen en rechten

Om te vissen in het domein moet je met een aantal vergunningen in orde zijn.
Een visvergunning van het Vlaamse Gewest en een aanvullend bijzonder visreglement zijn beide van kracht.
Volgens artikel 7 E van het Algemeen Reglement voor de Provinciale Domeinen zijn de parkwachters bevoegd om op te treden.

Visvergunning van het Vlaamse gewest.
Te verkrijgen in ieder postkantoor.
Wil je hierover meer informatie, lees dan het visreglement.
Vissen in gesloten tijd (van 16 april tot en met 31mei) toegelaten.
Nachtvisserij verboden. Niet toegankelijk tussen 22.30u en 6.30u.

Op sommige plaatsen zijn er paaiplaatsen voor de vissen voorzien. Op deze plaats is er aangepaste begroeiing aangeplant waar kleine vissen zich veilig voelen. Dit is nodig om het visbestand in de vijvers in evenwicht te houden, aan de paaiplaatsen mag je dan ook niet vissen!

Om te vissen in het domein moet je met een aantal vergunningen in orde zijn. Een vergunning van de Vlaamse Gemeenschap en een aanvullend bijzonder visreglement zijn beide van kracht.

Volgens artikel 7 E van het Algemeen Reglement voor de Provinciale Domeinen zijn de parkwachters bevoegd om op te treden. Wil je hierover meer informatie, lees dan het visreglement.

 

DEPARTEMENT VRIJE TIJD
Provinciaal Groendomein Rivierenhof
Turnhoutsebaan 242-244-246 in 2100 Antwerpen (Deurne)
T 03 360 52 18
Provinciale Visserijcommissie Antwerpen
Italiëlei 4 bus 16 in 2000 Antwerpen
T 03 204 03 35 www.natuurenbos.be visserijcommissieantwerpen@gmail.com
Rivierenhof
Bijzonder
visreglement van
het provinciaal
groendomein
Rivierenhof te
Deurne
ARTIKEL 1:
Behoudens de regels omschreven in onderstaande artikels is de visserij in het Rivierenhof onderworpen aan de bepalingen van de wet van 1 juli 1954
op de riviervisserij en haar uitvoeringsbesluiten.
ARTIKEL 2:
Er mag enkel gevist worden in de grote vijver en de roeivijver en dit vanaf de rand van het water. In de roeivijver iseen afgebakend stuk voorzien voor de
modelbootjes van club R.S.M.B. Tijdens activiteiten van deze club mag er in de afgebakende zone niet gevist worden.In alle andere waters van het park is het
verboden te vissen.
ARTIKEL 3:
Er mag, met inachtneming van de wettelijk voorziene periodes, gevist worden tijdens de openingsuren van het park.
ARTIKEL 4:
Elke vis moet onmiddellijk na de vangst worden teruggezet, het gebruik van een leefnet of elk ander middel om vis levend te bewaren, is verboden.
Uitzonderingen hierop gelden voor hengelwedstrijden waarvoor afwijking is bekomen bij de Provinciale Visserijcommissie Antwerpen en voor
zover voldaan is aan de voorwaarden opgelegd door de commissie.
ARTIKEL 5:
Er mag per hengel maximum één haak gebruikt worden. Het gebruik van een meertandige haak (bv. fleurhaak, dreghaak) is verboden. Beide voorgaande bepalingen van dit artikel gelden niet voor het vissen met kunstaas op roofvis.
ARTIKEL 6:
Er mag geen gebruik gemaakt worden van telegeleide bootjes om storing te vermijden met activiteiten van club R.S.M.B.
ARTIKEL 7:
Onverminderd de gebeurlijke toepassing van zwaardere straffen voorzien door het strafwetboek of door bijzondere wetten of decreten, worden overtredingen van dit reglement bestraft met een geldboete of gevangenisstraf zoals bepaald in het lgemeen reglement voor de provinciale domeinen.
ARTIKEL 8:
In toepassing van het algemeen reglement voor de provinciale domeinen zijn de domeinwachters bevoegd om de naleving van dit bijzonder visreglement
te controleren.
ARTIKEL 9:
Benevens de door de wet voorziene publicaties zal een uitgifte van onderhavig besluit aan de voornaamste ingangen alsmede aan de vijvers van het park worden aangeplakt. Vastgesteld door de provincieraad van Antwerpen in vergadering van 9 maart 1982, nadien gewijzigd in de zittingen
van 25 juni 1998 en 5 mei 2011.

 

Visreglement Provinciaal Groendomein Rivierenhof – 2015 Pagina 1/1
Visreglement Rivierenhof
Wat mag en wat mag er niet wanneer je komt vissen in het
provinciaal groendomein Rivierenhof?
Toegestaan:
– Met één of twee hengels vissen vanaf de oever mits het kunnen voorleggen een geldig
persoonlijk ‘visverlof’, te koop in elk postkantoor.
https://www.natuurenbos.be/visverlof
– Kinderen jonger dan 14 jaar mogen zonder visverlof vissen, mits ze zijn vergezeld door
hun vader, moeder of voogd, die een geldig persoonlijk visverlof bezit.
https://www.natuurenbos.be/visverlof
– Kinderen jonger dan 14 jaar mogen zonder begeleiding vissen met één hengel mits het
bezit van een gratis jeugdvisverlof en het onmiddellijk voorzichtig terugplaatsen van
elke gevangen in het water van herkomst. https://www.natuurenbos.be/visverlof
– Vissen is uitsluitend toegestaan vanaf 6u30 tot 22u30.
– Vissen mag enkel op de grote vijver en op de roeivijver. Wanneer de telegeleide
modelbootjes van R.S.M.B. in het afgebakend gedeelte van de roeivijver aanwezig zijn,
mag hier niet worden gevist.
– Het gebruik van een meertandige haak is enkel toegestaan in combinatie met kunstaas.
– Vissen op paling met peur mag het ganse jaar tijdens de openingsuren van het park.
– Vissen in de gesloten tijd (16 april – 31 mei) is in het Rivierenhof toegestaan.
https://www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/natuurgebruik/visserij/wanneer-en-hoeje-mag-vissen

Verboden:
– Vissen zonder visverlof.
– Het visverlof van een ander gebruiken. Een visverlof is strikt persoonlijk en moet nog
geldig zijn.
– Vissen met meer dan twee hengels.
– Vissen op andere wateren dan op de grote vijver en op de roeivijver.
– Vissen buiten de openingsuren (6u30 tot 22u30).
– Gebruik van leefnet of elk ander middel om vis levend te bewaren. Uitgezonderd: bij
hengelwedstrijden toegelaten door de Provinciale visserijcommissie Antwerpen en het
bezit van max. 15 levende aasvisjes per hengelaar bij het vissen op roofvis.
– Vissen kleiner dan hier aangegeven, moet je onmiddellijk terugplaatsen: blankvoorn en
rietvoorn van 15 cm, winde, zeelt, kopvoorn en paling van 25 cm, karper van 30 cm en
snoek van 45 cm.
– Tussen 1 t.e.m. 31 december mogen blankvoorn kleiner dan 15 cm worden gebruikt als
aasvisjes voor het vangen van paling, snoekbaars, snoek en baars.
– Vissen op aangelegde paaiplaatsen, bij abnormaal laag waterpeil, vanop bruggen en
onder het ijs is verboden.
– Gebruik van telegeleide bootjes die de activiteiten van de modelbouwclub R.S.M.B
verstoren is verboden.
Je kan ook een kijkje nemen op de site https://www.natuurenbos.be/visserij

Deze diashow vereist JavaScript.

Schrijf een beoordeling

Klik om een beoordeling te geven

Door een account te maken, gaat u akkoord met onze Algemene voorwaarden en ons Privacybeleid

Translate »