De Hollandersgatkreek is een kreek ten zuidwesten van het tot de Oost-Vlaamse gemeente Sint-Laureins behorende dorp Sint-Margriete.

De Hollandersgatkreek ligt in het verlengde van de Blokkreek en is daarvan gescheiden door een dam. De kreek is een restant van het Hollandersgat dat ontstond na de Allerheiligenvloed van 1570 en de daaropvolgende inundaties door de Geuzen.

De Hollandersgatkreek staat in verbinding met de Kruiskreek die op Nederlands grondgebied ligt en via een ingewikkeld krekenstelsel in verbinding staat met de Passageule.

De kreek is een waar paradijs voor watervogels, fietsers, hengelaars en wandelaars.

De Provinciale Visserijcommissie Oost-Vlaanderen heeft ervoor gezorgd dat hengelen aanvaardbaar werd in deze landschappelijk en natuurlijk waardevolle omgeving van het krekengebied. De Meetjeslandse kreken zijn immers als VENgebieden (Vlaams Ecologisch Netwerk) aangeduid voor een betere bescherming van hun natuurwaarden.

Lengte: ~1 km

Breedte: 71 tot ~158 meter.

Diepte: max 3,5 meter.

Oevers: meestal natuurlijke oevers met riet, hier en daar lis.

Stroming: geen stroming aanwezig.

Waterdoorzicht: meestal helder tot licht troebel water, plaatselijk zeer veel plantengroei aanwezig.

Bodem: slib en zand.

Door een goede afbakening van de recreatie kan iedereen van de natuur en het landschap blijven genieten zonder afbreuk te doen aan de natuurwaarden van dit bijzondere krekengebied. Deze afbakening werd door de Provinciale Visserijcommissie verkregen in overleg met de verschillende betrokken partners en garandeert dus een duurzame, verantwoorde visserij in een mooie natuurlijke omgeving.

Als sportvisser dienen we dan ook zeer veel respect te vetonen voor deze prachtige natuur en de instanthouding van onze hobby in dit mooie gebied.

 

Visbestand en vangsten

 

Het visbestand is er erg gevarieerd. U kan er een 13tal vissoorten vangen nl. paling, brasem, kolblei, giebel, karper, vetje, winde, blankvoorn, rietvoorn, snoek, tiendoornige stekelbaars, baars en snoekbaars.

Baars, rietvoorn en karper zijn de meest voorkomende soorten.

Onder de roofvissen zijn snoek, snoekbaars en baars aanwezig.

 

Bereikbaarheid

Te bereiken via de Hontseindestraat of de Zuidweg, parkeren kan in de graskant.

 

Vergunningen en rechten

Visvergunning van het Vlaamse gewest.

Te verkrijgen in ieder postkantoor.

 

Bootvissen met electro motor is hier toegestaan.

Deze diashow vereist JavaScript.

Schrijf een beoordeling

Klik om een beoordeling te geven

Door een account te maken, gaat u akkoord met onze Algemene voorwaarden en ons Privacybeleid

Translate »